Pradžia

Šiame pranešime rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Duomenų valdytoja:  Kauno miesto savivaldybės administracija, kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. p. info@kaunas.lt.

Duomenų tvarkytojos: Savivaldybės įmonės ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės turtą valdančios patikėjimo teise.

Duomenų tvarkymo tikslas. Savivaldybės įmonių ir biudžetinių įstaigų, patikėjimo teise valdomo Savivaldybės turto objektų nuomos administravimas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (siekiate užsakyti paslaugą ir įvykdyti susitarimą dėl patalpų nuomos ir apmokėjimo), e punktas (siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui/vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas); f punktas (siekiama teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų).

Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos, naudojantis Kauno salių rezervavimo sistema, tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-4064.

Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos objektų rezervavimo sistemos nuostatai, patvirtinti 2023 m. kovo 31 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1159.

Duomenų saugojimo terminai: Duomenys Sistemoje saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais. Asmens duomenys tvarkomi tokį laikotarpį, kuris reikalingas suteikti paslaugai.

Tvarkomi duomenys: Vardas, pavardė, elektroninio paštas, telefono numeris ir banko sąskaitos faktūros.

Duomenys gali būti perduodami: UABPaysera LT“, BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, Savivaldybės įmonėms ir biudžetinėms įstaigoms, valdančioms Savivaldybės turtą  patikėjimo teise, atsižvelgiant į tai, kurios patalpos yra rezervuojamos.  

Duomenys nėra perduodami į kitas Europos sąjungos šalis.

Asmenų teisės:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.);
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
  • Pasikonsultuoti su Kauno miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūne – (8 37) 42 46 00, mob. +370 673 08123, el. p. dap@kaunas.lt.
Jūsų krepšelis
Mokykla
Salės pavadinimas
Paskirtis
Komentaras
Data, pasirinktas laikas
Valandų skaičius
Suma
 
-
-
val. min.
Bendra užsakymų suma:
Krepšelis tuščias

Prisijungti

El. paštas
Slaptažodis